Our Team

Board of Directors SAMAJ SAMIKKHA SANGHA

No     Name                                        Post

01      Kazi Mahmud Imam Bilu     President
02      Aminul Islam                         Vice President
03      Ahmed SaifuddinKhaled
04      Abdullah Hasan Piku
05      Saifuddin Ahmed Minhaz
06      Doipayon Pal
07      Nur Nahar Kum Kum
08     Taposh Kanti Roy
09     Khorshed Alam Sohel
10      Roktim Chondro Nath
11       Avijit Sinha
12      Sourav Chowdhury
13      Titul Datta
14      Joynul Abedin Rana
15      Debasish Roy
16      Sihab Chowdhury Biplop
17      Kallol Das
18      Syeda Joynob Shiuli
19      Showkot Iqbal
20     Mizanur Rahman
21      Topon Singho
22      Mitu Kumar Shil

TOP
Facebook